mandag 29. april 2013

Kristi Himmelfartsdag i St. Olav menighet

St. Olav kirke
kl. 11 høymesse
kl. 13 1. kommunionsmesse
kl. 18 engelsk messe