søndag 28. april 2013

FESTEN FOR KATARINA AV SIENA

FESTEN FOR KATARINA AV SIENA 
 29. april
Messe med søstrene fra Katariahjemmet 
i St. Dominikus Kirke kl. 1830