fredag 1. mars 2013

Trefoldighet: Søndag med br. Haavar Simon

Søndag 10. mars kl. 19 er Haavar Simon Nilsen gjest i Trefoldighetskirkens storbymesse.
Bror Haavar Simon er utdannet tømrer, tekniker og har en master i landskapsarkitektur. Han avsluttet 7 års studier i Frankrike og England med en master i teologi fra Oxford University, og er nå dominikanermunk i St Dominikus kloster på Majorstua i Oslo. Dominikanerordenens (egentlig Ordo Fratres Praedicatorum, prekebrorordenen) sentrale kall er forkynnelsen, også innenfor kirken, men særlig i randsonene av kirkens kontaktflate med samfunnet. Ett av ordenens mottoer er «Contemplata aliis tradere» – å bringe videre det vi mottar i bønn. Haavar Simon Nilsen er også initiativtager til den nyopprettede bloggen opdacia.org. Dette er en fellesnordisk dominikansk blogg som gir prekener/refleksjoner for søndager og høytidsdager hele kirkeåret. Han har også sin egen blogg.