fredag 1. mars 2013

Be for Kirken!

Bønn for Kirken 
Barmhjertige Far, vi ber deg for vår hellige Mor, Kirken. Fyll henne med din sannhet og fred. Rens henne for alt som forringer hennes skjønnhet. Bevar henne fra villfarelse. Hold henne fast når troen vakler. Skjenk henne det som ennå fattes. Gi henne mot og styrke til å gå din vei. Vern henne mot splittelse. Samle om henne alle folkeslag under himmelen, du mektige hyrde for din hjord. Hør vår bønn, ved Kristus, vår Herre. 

Bønn for pavevalget 
Gud, du er vår evige hyrde, og med utrettelig omhu leder du din hjord. Vi ber deg, skjenk Kirken en hyrde som blir deg til glede ved sin hellige ferd, og oss til gagn ved sin kjærlige omsorg.

Adopter en kardinal! 
Når kardinalene trer sammen for å velge ny pave, vil de bli omsluttet av Kirkens bønn. Noen kardinaler er kjente, noen er "favoritter" og noen er mer anonyme, men alle trenger forbønn. Derfor blir det nå gitt muligheten til å "adoptere" en av dem frem til pavevalget. Du følger linken nedenfor og fyller ut din epostadresse. Da vil du få tilsendt "din kardinal" som du skal be for. Du trenger ikke be om at han blir valgt, men at han og de andre kardinalene skal komme frem til rett person for pavestolen. Be om Guds ledelse under avstemmingen!  > Adopter en kardinal