mandag 1. oktober 2012

Prest!

I helgen ble Ole Martin Stamnestrø presteviet i St. Olav kirke. Han skal om kort tid til Ålesund og virke som prest der. Vi gratulerer! 

Se bilder fra prestevielsen og primissmessen