tirsdag 25. september 2012

Gnist og flamme

St. Olav-skulpturen foran St. Olav domkirke

Gnist og flamme
Ragnhild Butenschøns skulpturer

Utstilling i Enebakk kommunes kunstsamling 28.9-28.10.2012