mandag 10. september 2012

HELLIG OLAV OG ARVEN ETTER HAM

LARS ROAR LANGSLET. Tirsdag 2. oktober kl. 1930
i dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15.

Som konge hadde Helig Olav to store mål: han ville samle Norge og gjøre det til et kristent land. Nederlaget på Stiklestad ble vendt til en desto strørre seier for begge målene, takket være hans autoritet som Norges Rikshelgen. Men hvordan er det med arven fra Hellig Olav idag?