tirsdag 11. september 2012

Debattaften: Kirken - visjon og misjon

Den dominikanske familie inviterer til
Debattaften i Mariagården 18. oktober 2012

Den 11. oktober åpner pave Benedikt Troens År, hvor nyevangelisering, styrking avtroen og økt forståelse for Kirkens lære står i sentrum. Har saltet mistet sin kraft? spør paven i sitt apostoliske brev Porta Fidei (Troens dør). Han ønsker med dette årette fokus på nødvendigheten av Kirkens stadige fornyelse, en fornyelse som alltidhar sitt utspring i troen på Jesus Kristus. I Ham ser vi verden i et evangelisk perspektiv, og som trossamfunn bæres vi av en eskatologisk visjon som Kirken alltid søker å realisere i den verden og i det samfunnet den lever i. Dette er en god anledning til å spørre seg hvor Kirken og den kristne tro står i Norge idag, hvor vi går, hva vi kan gjøre for å nå ut til samfunnet vi lever i, og hvordan vi kanstyrke vårt eget trosfundament. 

Vi vil derfor invitere til debattaften
i Mariagården torsdag 18. oktober kl. 19

Fire personer vil belyse temaet i fire korte foredrag:
• Jesper Fich: ‘Å møte menneskene på torget’
• Joanna Gilbert: ‘Koinonia as mission’
• sr Anne-Bente Hadland: ‘Å være et trosvitne’
• Biskop Bernt Eidsvig: Avsluttende innlegg

Debattaftenen retter seg mot alle Kirkens medlemmer, og vi vil spesielt oppmuntre de som har en særlig aktiv rolle i Kirken til å komme, prester, seminarister, ordensfolk, ledere (NUK, barne- og ungdomsarbeid osv.), kateketer, ansvarlige for utdannelse, samt alle interesserte både innenfor og utenfor Den katolske kirke.

Foredragsholderne:
Jesper Fich er sogneprest i Sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg, Danmark. Han er blant annet ansvarlig for presteutdannelse i Danmark, og er udviklingskonsulent for de katolske skoler i Danmark.

Joanna Gilbert bor i Brighton, England, har en mastergrad i teologi, og jobber i sin lokalemenighet med ungdomsarbeid: Deep Waters, karitativt arbeid og menighetsarbeid. Hun er også initiativtager for en liten kommunitet kalt The wellspring Community. Hun er medskribent i essaysamlingen ‘A future full of Hope’ der temaet er fornyelse av klosterliv i England.

Anne Bente Hadland er dominikanerinne på Katarinahjemmet, ansvarlig for søstre i formasjon, driver hovedsaklig med skribent- og foredragsvirksomhet. Har også et ansvar for evangeliseringsprosjektet i Oslo Katolske Bispedømme.

Arrangør: bror Haavar Simon Nilsen OP (St. Dominikus kloster) og legdominikanerne i Oslo
For mer informasjon: opdacia@gmail.com