fredag 24. august 2012

Polsk sjelesorg innlemmes i St. Olav menighet

Den polske sjelesorg ved St. Olav menighet i Oslo, som alltid har vært uavhengig av menigheten, blir fra 1. september 2012 innlemmet i menighetens strukturer. Dette gjelder også den polske katekesen.

Innlemmelsen er et pilotprosjekt innen Nasjonalsjelesorgen, som har til hensikt både å forbedre samarbeidet mellom nasjonale grupper og den lokale menigheten – og samtidig øke kvaliteten på invandrersjelesorgen. Ved denne anledning vil også kapellaner i St. Olav menighet overtar ansvaret etter fransiskanerne.