torsdag 23. august 2012

Invitasjon til Åpen dag på MF

Invitasjon til Åpen dag på MF
- for alle som er interessert i faglige kommentarer til teologiske og aktuelle tema (se program)

Det teologiske Menighetsfakultet inviterer lørdag 13. oktober til Åpen dag på MF. Dette er en unik mulighet til gratis å forsyne seg av et mangfoldig seminarprogram gruppert under fire parallelle temasøyler: Teologi og kirke, Tro og liv, Religion og samfunn og Religion og kultur.

Her byr MF på egne kapasiteter som Karl Olav Sandnes, Karl William Weyde, Geir Otto Holmås og Arild Romarheim med henholdsvis temaene Løftenes land? - i følge Det Nye testamentet, Bibeloversettelse - de umulige valgene og Engler og ånder i et kristent verdensbilde. Du kan møte Svein Ellingsen som forteller om det som har betydd mest for hans salmediktning, høre Henrik Syse reflektere rundt Jesus - noe å tro på?, Atle O. Søvik og Lars Fredrik H. Svendsen snakke om Ondskap, frihet og galskap, Ingeborg Midttømme og Trond Bakkevig tenke høyt om Folkekirken - hva nå? eller Olav Egil Aune lede paneldebatt om Kultur og kultus i bevegelse. Forestillingen I begynnelsen var Ordet med forteller Birgitte Bjørnstad Sæbø og gitarist Ulla Käll kan være et kulturelt pustehull i det faglige programmet, og enda er langt i fra alt nevnt!

Kanskje dette kan være en hyggelig fellesopplevelse for vennegjengen, menighetsrådet eller bibelgruppa, eller du kan invitere med deg naboen? Vi sier i alle fall hjertelig velkommen til MF lørdag 13. oktober kl. 09.30-15.00 og tør mene at vi kan love en utbytterik dag.

Søndag 14. oktober inviterer vi også til MF-gudstjeneste i Oslo domkirke.