torsdag 30. august 2012

Ny litauisk prest

Onsdag 29. august kom litaueren p. Valdemaras Lisovskis til Oslo.

Pater Valdemaras skal være tilknyttet nasjonalsjelesorgen, hvor han vil jobbe som sjelesørger for litauere i Oslo katolske bispedømme og i Trondheim Stift. Han snakker litauisk, engelsk, polsk, italiensk, russisk og tysk.