fredag 31. august 2012

Konfirmasjon

Ønsker du å motta fermingens sakrament (konfirmasjon) 
i St. Olav kirke? Les mer på våre nettsider
Ta kontakt med katekesekoordinator for påmelding.
E-post: st.olav.menighet@gmail.com