fredag 20. juli 2012

Voksenkatekese i St. Dominikus høsten 2012Dominikanernes voksen-katekese har i høst tre møter:
lørdag 22. september kl. 11.00-15.00 i St. Dominikus kloster
lørdag 27. oktober kl. 11.00-15.00 på Rosahjemmet
lørdag 8. desember kl. 11.00-15.00 på Rosahjemmet

Blant lærerne: sr. Katarina, sr. Anne Bente, sr. Else Britt, Eskild Skjeldal, Øystein Lund og Kristin Bliksrud Aavitsland.