torsdag 21. juni 2012

Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds Mor 18. august

I forbindelse med festdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen, vil det bli arrangert en prosesjon gjennom gatene mellom St. Hallvards og St. Olavs menigheter i Oslo lørdag 18. august 2012.

Prosesjonen starter fra St. Hallvard kirke kl. 16.30 og avsluttes i St. Olav kirke, der det feires pontifikalmesse kl. 18.00 ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Vi oppfordrer alle til å sette av denne ettermiddagen for å delta i prosesjonen gjennom Oslos gater – med bønn og sang – til ære for Vår Frue som leder oss. Ta gjerne med faner, plakater og blomster!

Vi ønsker alle – ikke minst barnefamilier – hjertelig velkommen. Vi oppfordrer alle som har nasjonaldrakter til å bære dem denne dagen, slik at prosesjonen blir et synlig uttrykk for at det er en verdenskirke som ærer vår Mor og Kirkens Mor.

Vel møtt!