torsdag 23. februar 2012

Soknepresten har ordet

Kjære menighet,

Onsdag begynte vi fastetiden, en tid til åndelig fornyelse og fordypelse. Den skal være orientert mot Kristus. Vår paves nye bok om vår Herre, er en fin ledsager gjennom fastetiden da den omhandler det sentrale i frelsesmyste-riet. Den kan være en hjelper i denne tiden for å fokusere på nytt på Herren.

Det Kristus gjorde for vår frelses skyld er så stort og så viktig, at vi bør be-trakte det på nytt og på nytt på livets vei. Fastetiden bør være integrert i vår vei i den forstand at vi går med Kristus til Jerusalem, at vår vei følger hans vei. Vi går etter ham, vi står ikke ved veien. Vår faste skal hjelpe til å vende om til vår Herre av hele vårt hjerte og sinn. Det vi velger å gi avkall på, skal være noe som er viktig for oss og som koster oss noe. Men det er ikke avkallet som er målet med dette, men å skape mer rom og plass til troen og vår Gud i vårt hjerte og vårt liv. Det dreier seg om å finne mer tid. Tid til bønn, til skriftlesning, til betraktning av de hellige mysterier. Kirkens sakramenter bygger opp under ønsket om å styrke hjertets renhet. Samtidig er det viktig at vi bevisst gjør gode gjerninger. Fastetiden skal ikke bare være en åndelig fornyelse, men også en handlingens fornyelse. Da blir den helhetlig og vil virke fornyende på hjertet og sinnet. Vi er kalt til å være og virke som Kristi brødre og søstre i verden.
Fastetiden styrker oss i dette.

Med ønske om en velsignet fastetid,
p. Arne Marco Kirsebom sscc khs
sogneprest