fredag 24. februar 2012

Rosenkransbønnegruppe


Hver onsdag møtes en gruppe
i kapellet på St.Katarinahjemmet til bønn.
De ber rosenkranse kl. 19.15-20.15
Kom gjerne og bli med eller ta kontakt: jeannema@combitel.no