onsdag 22. februar 2012

Riv i stykker deres hjerter, og ikke deres klær

Nå lyder ordet fra Herren: Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! Riv ikke i stykker klærne, men la angeren rive i hjertet! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake – grødeoffer og drikkoffer for Herren deres Gud. Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør en høytidssamling! Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer! Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: "Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?" Da ble Herren fylt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk. (Joel 2, 12-18)

Idag innledes fasten. Last ned kalender for fasten her. Og hør noen ord fra biskopen.
Mer om fasten på nettsiden til Kateketisk Senter.