mandag 20. februar 2012

Nytt ministrantkurs i menigheten

Et stadig voksende antall elever i katekesen ønsker å ministrere. Derfor starter vi opp et ministrantkurs som skal holdes hver 1. fredag i måneden i menighetens ungdomslokale. (unntatt i april). Å ministrere vil si å tjene ved alteret under messen sammen med presten.

Ministrantgruppa møtes en fredag i måneden

Kurset varer fra 16.00 til etter aftensmessen kl. 18.30.
Kontaktperson og ansvarlig for kurset er Leonie Leonen Gelacio.

Dersom du kunne tenkte deg å være med på dette,
ta kontakt:
Leonie@getmail.no / 959 93 324 eller 93 07 97 97