søndag 22. januar 2012

Temadag om krenkelser

"Det skjer ikke i vår menighet..."  

Tidspunkter og steder 2012
Bergen lørdag 25. februar kl. 10–16
Larvik lørdag 31. mars 10-16
Oslo 15. september 10-16
Trondheim (oktober?)

- les mer