fredag 20. januar 2012

St. Olav menighet trenger flere frivillige

St. Olav menighet trenger flere frivillige: 
Sakristan, kirkevert, kateket, søndagsskolelærer
Ta kontakt med menighetskontoret dersom du er interessert!