onsdag 21. desember 2011

Diakonvielse

Fredag 6. januar kl. 18 blir Ole Martin Stamnestrø
viet til diakon i St.Olav domkirke.