torsdag 16. juni 2011

KULTURDAGEN 10. SEPTEMBER 2011

Lørdag 10. september stenges Akersveien for trafikk, og blir fylt med salgsboder, mat, musikk og dans fra de ulike nasjonale gruppene i St. Olav menighet. Det blir fotballturnering på idrettsplassen til St. Sunniva skole. Dagen starter med messe i St. Olav kirke kl. 11.00.

Har du noe å bidra med – enten noe å selge, underholdning eller praktisk hjelp, ta kontakt snarest med Kontor for nasjonalsjelesorg, Akersveien 16 A, e-post: nasjonalsjelesorg@okb.katolsk.no eller med Annefi Torp, tlf 41256888, e-post: annefi.torp@gmail.com.

Utgifter refunderes mot kvittering. Overskuddet går til innkjøp av en Mariastatue til St.Olav menighet til bruk i prosesjoner (bl.a prosesjonen til ære for Guds Mor)