fredag 10. juni 2011

Jomfru Marias opptagelse til himmelen

Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.

Opptakelsen er viktig for mange katolikker som Jomfru Marias himmelske fødselsdag, den dagen da Maria ble tatt opp i himmelen. Hennes mottakelse i Himmelens herlighet er sett på av dem som symbolet på det løftet gitt av Jesus til alle utholdende kristne at de også vil bli tatt imot i Paradis.

Fra gammelt av er festen for Marias død og opptagelse i himmelen, «Assumptio», den største Mariafesten. Den er offentlig høytidsdag i mange land, som Belgia, Kamerun, Frankrike, Italia, Paraguay, Malta, Polen og Spania. I Guatemala blir den feiret i Guatemala By og i byen Santa Maria Nebaj, som begge har henne som skytshelgen. Mange steder holdes religiøse parader og folkelige festivaler for å feire denne dagen. Hennes fest er Fête Nationale i Acadia i Canada, som hun er skytshelgen for.

Mariaprosesjon:
13. august
arrangerer St. Halvard og St. Olav menigheter Mariaprosesjon.

Maria på Facebook

Les mer

Prosesjonen starter kl. 16.00 ved St. Halvard kirke og går til St. Olav domkirke hvor vi avslutter med messe kl. 18.00

Prosesjonens rute:
St. Hallvard kirke, Enerhauggata 4, ned Sørligata. Tøyengata videre til Urtegata. Fra Urtegata bort til Vahlsgata, videre til rundkjøringen ved Akerselven/Hausmansgate og opp til Rostedsgate. Fredensborgveien til Thor Olsens gate og til slutt Akersveien 1, St. Olav domkirke.

Vi oppfordrer alle deltagerne om å være ute i god tid!
Vi starter prosesjonen kl.16:00 fra St. Hallvard kirke og regner med å være fremme ved St. Olav domkirke ca. kl. 17:30 Messefeiringen starter kl. 18:00.

Alle som ønsker å være med er hjertelig velkommen!