onsdag 25. mai 2011

Gruppe for barn og unge med spesielle behov

Kjære menighet,

Vi har fått den store glede av å bli kjent med barn og unge med utviklingshemninger. Vi ønsker derfor å legge til rette slik at barn og unge med spesielle behov og deres familier skal føle seg velkommen i kirken og kunne delta ut fra egne forutsetninger.

Fra og med høsten 2011 starter vi opp en gruppe for barn og unge med spesielle behov. Her vil de oppleve en dypere tilhørighet til Kirken og vokse sammen i troen med menigheten.

Det er viktig for oss å finne noen ildsjeler som vil være med på å skape et godt miljø for denne gruppen. Vi har behov for ansvarsfulle mennesker som ønsker å bidra til at disse barna finner sin plass i Kirken.

Har du kjennskap til barn eller ungdom som passer til denne gruppen eller dersom du kunne tenke deg å bidra ta kontakt med oss!

Anne Lynn Leonen Gelacio (barne- og ungdomsarbeider)
Tlf: 930 88 686 Email: anne.lynn.gelacio@katolsk.no

p. Khiem Duc Nguyen
Tlf: 41 61 78 62 Email: Nguyen.Duc.Khiem@katolsk.no

Dere kan lese mer om dette i bloggen vår!