fredag 6. mai 2011

Tro og Lys-grupper

Hva er en Tro og Lys-gruppe?
Vi ønsker å leve fellesskap med utviklingshemmede, deres familier og andre, et fellesskap som gradvis skal vokse inn i kirkene våre og bli en naturlig del av kirkefellesskapet.

Vi møtes regelmessig i grupper på 15-40 personer. Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn. Gruppene møtes vanligvis en gang i måneden for å snakke, dele, be og ha festlig samvær.

Vi forsøker også å utdype vennskapet oss i mellom ved å møtes utenom de vanlige møtene: besøke hverandre, dra på turer sammen, delta på felles retretter og lignende.

Hva er spesielt?
Foreldre, søsken, mennesker med utviklingshemning og andre som deltar i en Tro og lys - gruppe har satt ord på hva som betyr mest: De kjenner seg velkommen, opplever å bli sett og får lov til å komme akkurat som de er. De kan dele både glede og sorg og alle deltar og er likeverdige. Vi gjør noe sammen, opplever tilhørighet og felleskap.

Vi er tilknyttet den internasjonale Tro og Lys – bevegelsen. I januar 2010 var det vel 1612 Tro og Lys - grupper i 81 ulike land. Bevegelsen ble stiftet i 1971 av kanadieren Jean Vanier og den franske spesialpedagogen Marie – Hélène Mathieu.

Tro og Lys i Norge
Tro og Lys begynte i Norge i 1990 og har i dag grupper i Oslo (Lambertseter og Nordstrand), Follo (Akershus), Modum, Lillesand, Flekkefjord, Mandal, Ål, Kongsvinger og Nedre Eiker. På Sotra utenfor Bergen og i Stavanger vokser det trolig frem to nye Tro og Lys - grupper.

Provinskoordinator (Skandinavia og Estland)
Aslaug Espe
Meyersv 13 A, 1430 Ås
Tel: 00 4767 40 88 82
00 47 41 69 93 37
E-post: Aslaug.Espe@katolsk.no
http://faithandlight.katolsk.no/

Visekoordinator - Norge
Ole Herman Winnem
olehwinnem@live.no
Mobil: 00 47 97 17 58 19
http://www.trooglys.no/

Internasjonalt sekretariat
Faith and Light / Foi et Lumière
3 rue du Laos
75015 Paris, France
e-post: Foi.Lumiere@wanadoo.fr
http://foietlumiere.free.fr/