fredag 1. oktober 2010

Helge utgir bok!

Domorganist i St. Olav domkirke i Oslo,
Helge Landmark,
utgir i disse dager et
Orgelhymnarium på Norsk Musikforlag. Samlingen er ment som et bidrag til variert salmespill, i bruk sammen med vanlig koralbok.

Heftet inneholder orgelsatser til ca. 100 hymner, de fleste av disse står både i Lov Herren og Norsk Salmebok. Organister i katolske kirker kan ha nytte av utgivelsen, da det inneholder orgelsatser til rundt 70 av de mest brukte norske og latinske hymnene i Lov Herren.

Heftet er nettopp utgitt på Norsk Musikforlag A/S, og koster 280 kroner.
Kjøp boka her.
..
Eller kom til St.Olav kirke og hør Helge spille hver søndag!!
...