tirsdag 28. september 2010

Menneskerettighetstenkning i Den russisk-ortodokse, katolske og norske kirke

Økumenisk kommisjon i Oslo katolske bispedømme
i samarbeid med Menighetsfakultetet
inviterer lørdag 9. oktober til
åpent seminar om menneskerettighetstenkning
i Den russisk-ortodokse, katolske og norske kirke
the idea of human rights in the churches

Seminaret finner sted på Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, auditorium 2.

Alexander Vasyutin, prest i Den russisk-ortodokse kirke, arbeider ved Den russisk-ortodokse kirkes patriarkat i Moskva, hvor han er medarbeider ved Department for external church relations. Vasyutin besøker Norge spesielt for denne anledningen.

Tore Lindholm er førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er medlem av styret for SMR, styreformann for Oslo Coalition on Freedom and Religion or Beleif og medlem av Den norske kirkes menneskerettighetsutvalg.

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo og var statssekretær under utenriksminister Knut Vollebæk fra 1997 til 2000. Hun er rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien.

PROGRAM
11.00 Åpning - v/rektor ved MF og sr. Else-Britt Nilsen OP
11.15 Alexander Vasyutin: Hvordan tenker Den russisk-ortodokse kirke om menneskerettigheter?
12.00 Liten kaffepause
12.15 Tore Lindholm - forberedt respons fra Den norske kirkes perspektiv
12.40 Janne Haaland Matlary - forberedt respons fra Den katolske kirkes perspektiv
13.00 Pause
13.30 Paneldebatt med Vasyutin, Lindholm og Matlary. Moderator er Ingrid Rosendorf Joys, informasjonsleder ved European Council of Religious Leaders - Religions for Peace.
14.15 Avslutning
14.30 SLUTT

Servering av kaffe, kjeks og frukt.

NB! Seminaret går på engelsk. Lectures will be in English.
..