torsdag 9. september 2010

Maria på ungdomslederkonferanse

En av de sterkeste bibelske fortellingene om en ungdom som opplevde store forandringer er fortellingen om Maria, Jesu mor. Maria ble møtt, sett og bekreftet av Gud, og hun sa ja til Guds kall. Ut fra denne livsforandrende erfaringen steg lovsangen - "for STORE TING har Herren gjort mot meg" (Luk 1,49). Maria ble en gudbærer - en theotokos. Forandring er noe som også kan være smertefullt. Dette fikk Maria erfare.

Hvordan kan ungdommer få oppleve store ting i din menighet? Hvordan forholder kristent ungdomsarbeid seg til forandringer i ungdomskultur? Hvordan forholder kristent ungdomsarbeid seg til de fysiologiske og psykologiske forandringer ungdomstiden bringer? Hva er det som gjør at noen blir forandret gjennom kristent ungdomsarbeid? Hvordan skal "forandring" forstås teologisk - i forhold til tro og personlig utvikling, dåp og kristent hverdagsliv, og engasjement i den verden vi lever i? Hvordan tolker vi som ungdomsledere vårt oppdrag som forvaltere av forandringsprosesser? Hva gjør vi når forandringer i kristent ungdomsarbeid utfordrer etablerte strukturer?

Litt fra programmet:
”Maria, en fortelling om forandring”
“How to communicating the gospel to young people”
“Partnering with families in youth ministry”–
“Når forandring ikke fryder”
”Året som forandrer” - en samtale med ungdom som har valgt ettåringstjeneste”
”Samtale til forandring – Filosofisk samtale med ungdom”
”Fra nomade til pilgrim?”
"Technology and the Teenager Brain"
.
Tid: 20-22. oktober. Sted: Lillestrøm/Oslo
..
Mer info her.
..