torsdag 9. september 2010

Eivor Oftestad disputerer

Eivor Oftestad, som blant annet er søndagsskolelærer i vår menighet,
disputerer i kirkehistorie 8. oktober

Prøveforelesningen finner sted på Det teologiske fakultet (TF), torsdag 7. oktober kl 17.15-18. ”Tradisjon og fornyelse: Fromhetsstrømninger på 1100-tallet med særlig henblikk på cistercienserne.”

Disputasen finner sted samme sted,
fredag 8. oktober fra kl 10.15 til ca kl 14.

Tittelen på avhandlingen er "The house of God : The translation of the Temple and the interpretation of the Lateran cathedral in the twelfth century"

Les sammendrag her.
..