torsdag 12. august 2010

Overnatting...?

TAIZÉ I OSLO
17.-19. september
Kan du tilby overnatting til en eller to personer, 17.-19. september i forbindelse med Taizétreffet i Oslo?
Vil du være med som deltaker finner du mer informasjon
og påmeldingsskjema på www.norkr.no/taize
Ring menighetskontoret 22982165 eller mail til celtaizé@gmail.com

..