onsdag 11. august 2010

John Henry Newman

DEN HELLIGE JOHN HENRY NEWMAN
“A MAN FOR ALL SEASONS”
v/Arnfinn Haram O.P.
tirsdag 21. sept. kl. 1930
i dominikanernes foredragssal.
St. Dominikus Katolsk Forum
..