søndag 6. juni 2010

Prestevigsel!

Diakon Per Kværne prestevies av biskop Bernt Eidsvig tirsdag 29. juni kl. 12.00 i St. Olav domkirke, Oslo. Kværne ble diakonviet av biskop Eidsvig i St. Olav domkirke den 2. januar 2010 etter studier i Oslo og Paris. Siden 1. februar i år tjenestegjør han som sognediakon i St. Olav domkirkes menighet i Oslo.
..