tirsdag 5. januar 2010

Diakonvielse!

På lørdag 02.01.2009 ble Khiem Duc Nguyen og Per Kværne viet til diakoner i St. Olav kirke. Det var en flott messe på norsk og vietnamesisk, med kor og kvartett og mange prester, familie og venner. Seminarets venner var også med. Feiringen fortsatte i menighetslokalet etterpå.

Khiem returnerer nå til London, for å fullføre sine studier ved Allen Hall.
Per returnerer til Institut Catholique i Paris, for å fullføre sine studier der. Han ventes å starte sin menighetstjeneste fra februar i år. Begge kandidatene prestevies sommeren 2010.