torsdag 22. april 2010

TIGGERPROBLEM:

Kjære menighet!
Vi har en stund hatt tiggere sittende utenfor kirken som spør de troende etter penger. I den senere tid har de blitt mer aggressive og pågående,
til og med truende. Flere opplever dette meget ubehagelig, både kirkegjengere og de ansatte som ser seg nødt til bortvise dem.
I tillegg har det vært mange tyverier på kirkekaffen i det siste. Flere har blitt frastjålet lommebok og mobiltelefon. Noen av tiggerne er nok i en fortvilet situasjon mens andre har det som en ”jobb”. Det er nok meget sannsynlig at tiggerne hos oss er organisert av bakmenn.
Tigging er ikke forbudt i Norge, men vi opplever dette etter hvert som et så stort problem at vi ser oss nødt til å be om at vi som går i kirken slutter å gi dem penger eller mat. Kun på denne måten kan vi få bukt med problemet.
..