torsdag 15. april 2010

Retrett med f. Bernard Durel O.P.

INVITASJON TIL RETRETT MED PATER BERNARD DUREL O.P.
Tema: ”10, 20, 30 år på den meditative vägen – hva har de lært oss?”

Fredag 18. juni 2010 kl. 17.00 – 21.00.
Lørdag 19. juni 2010 kl. 09.00 – 18.00.

Sted: Ris kirkes Menighetshus, Risbakken nr. 1, 0374 Oslo. Rett ved Ris stasjon på Frognerseterbanen.

Pater Bernard Durel O.P. er dominikanermunk ved klosteret i Lund. Han har tidligere bl.a. vært prior ved Couvent des Dominicains i Strasbourg. Zenmeditasjonsutdannelsen fikk han av bl.a. Karlfried Dürkheim i Tyskland og i Japan. Han har gjennom nesten 40 år reist rundt i Norge og Europa og ledet retretter og gitt åndelig veiledning i kristen kontemplasjon og zenmeditasjon. Pater Bernard har hentet inspirasjon bl.a. fra kristen mystikk; for å nevne noen: Mester Eckhart, Thomas Merton og Dag Hammarskjöld. Han er også med i et internasjonalt dialogfellesskap MID/DIM for å fremme dialog og forståelse mellom de forskjellige religionene. Han er også meget engasjert i økofilosofi.

I denne retretten vil pater Bernard Durel O.P. gi oss et tilbakeblikk, en evaluering og dele sin egen rike og unike erfaring, hva gav dette ham?

Retretten vil som før ha en god veksling mellom meditasjon, foredrag, spørsmål, pauser og introduksjon til meditasjon for de som ønsker det. Retretten vil foregå for det meste i stillhet, så vennligst kom presis i henhold til programmet.Vi minner om å ta med meditasjonskrakk/pute og sitteunderlag. Stoler er tilgjengelig i rommet.

Vi serverer kaffe, te, frukt og ber samtidig om at dere selv bringer lunch på lørdag. Vi dekker et langbord til uformell samtale.

Pris kr. 800,- som vi ber om at betales ved ankomst.

I forbindelse med at pater Bernard fyller 70 år i år, er vi takknemlig for 1 sides skriftlig bidrag med essensen av egen erfaring gjennom disse årene med pater Bernard. Hva var viktigst? Vi ber om at dette kommer oss i hende senest 1. juni. Vi vil hefte dette sammen i en perm som overrekkes pater Bernard, og som vi håper kan inspirere til videre retretter...

Påmelding så snart som mulig, senest 1. juni til Ellen Renée Stokke,
mail: renee048@hotmail.com. Mobil 90130683.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
Jartrud Flem / Steinar Berg / Arne Sand / Ellen R. Stokke
..