mandag 30. november 2009

Kallsmesse med Søstrene av Det Hellige Kors

Fredag 4. desember er det igjen kallsmesse i St. Olav kirke kl. 18. Denne gangenn er det Søstrene av Det Hellige Kors som står for messen, med påfølgende kirkekaffe og presentasjon.

Velkommen!
..