fredag 27. november 2009

Investitur hos Gravridderne

Lørdag 5. desember kl. 15 er det messe i St. Olav domkirke med opptakelse av fire nye riddere til Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem.

Messen feires med kardinal Foley som celebrant og alle er velkommen!