lørdag 19. september 2009

Velkommen til Caritas-helg 31. okt - 01. nov

Caritas vil gjerne invitere alle som er interessert i diakonalt arbeid til en helg på Mariaholm 31. oktober - 1. november.

Formålet med helgen er at vi kan tilføre hverandre kunnskap, inspirasjon og pågangsmot i vårt arbeid i menighetene. Vi har fra tidligere helgesamlinger erfart at de har vært svært nyttige for å fremme et organisert og tilrettelagt diakonalt arbeid. Gjennom erfaringsutvekslinger, foredrag og workshops inspireres vi til økt innsats med nye ideer og metoder slik at menighetene kan møte diakonale utfordringer på en best mulig måte.

På helgesamlingen ønsker vi, foruten å lære av andres erfaringer:

a) Å inspirere til videre diakonalt arbeid i menighetene; diakonihåndboka og sosiallæreheftet blir presentert, likeledes Oslo Katolske Bispedømmes sjelesorg for nasjonale grupper.
b) Å reflektere over temaet ”Klimaendringene og diakoni”.
c) Å lage skisse til en diakoniplan – for å inspirere og hjelpe menighetene i deres arbeid med å utarbeide diakoniplaner.

Påmelding skjer gjennom de katolske menighetene,
så ta kontakt med din menighet hvis du ønsker å delta.
..