lørdag 19. september 2009

Transitus

Frans av Assisis overgang fra liv til død kalles Transitus. Hendelsen markeres lørdag 3. oktober i St. Hallvard kirke. Det er en spesiell gudstjeneste (ikke messe) med et agapemåltid.
18.00 Messe i St. Hallvard
19.00 Transitusgudstjeneste
20.00 Møte med Legfransiskanerne, innledning på Lukasåret / Kveldsmat / Aftenbønn