lørdag 12. september 2009

Salig er tørsten - en praksisdag for det indre livet

Magasinet STREK, Trefoldighet menighet og Storsalen inviterer til en dag i Oslo for å bli nærmere kjent, i praksis, med hva klassisk kristen spiritualitet går ut på.


Alle seminarene består av en teori og praksisdel. Deltakeravgift kr. 100,-

Storsalen i Oslo 17. oktober kl 10-17:30


..,,
SEMINARER:
Tilbakeblikk - Hvordan se Guds spor i de enkle ting? (v/søster Anne Lise, Lunden kloster)
Skriftemålet – Om vår motstand og dragning mot skriftemålet som frigjørende kraftkilde i livet (v/Per Arne Dahl, Trefoldighet)
Bibelmeditasjon – Lectio Divina (v/Peter Halldorf og Joseph Mulvin OP)
Kroppens rolle i bønnen (v/Øyvind Borgsø, diakonkandidat og retreatleder)
Kontemplativ bønn – bønnen uten ord (v/Hilde Sanden, metodistprest)
Jesus-bønnen (v/Bjørn Olav Hansen, blogger og forkynner)
Les mer om dagen her.