tirsdag 8. september 2009

Pavens bønneintensjoner for september 2009:


At Guds ord må bli mer kjent, tatt i mot og satt ut i livet som en kilde til frihet.

At kristne i Laos, Kambodja og Myanmar ikke må tape motet når de møter store vankeligheter ved forkynnelsen av evangeliet for sine brødre og søstre,
men stole på Den Hellige Ånds kraft.