torsdag 2. juli 2009

Hverdagsmesser på St.Katarinahjemmet i august

3. - 28. AUGUST feires hverdagsmesser (mandag-fredag)
KL. 1830 I KATARINAHJEMMETS KAPELL, (Gjørstadsgt. 9)
og ikke i St.Dominikus kirke.


Vesper blir kl. 1800.

Under renoveringen av kirkegulvet i St. Dominikus i vår trengte dominikanerne et annet kapell for å feire messen.
Søstre, legfolk og brødre fant det så hyggelig å feires sammen på Katarinahjemmet, at vi fortsetter denne skikken hverdagene i august.


Lørdagene feires messen i St. Dominikus Kirke kl. 1800,
søndagene kl. 0900 og 1100 i St. Dominikus Kirke