tirsdag 14. juli 2009

Foredrag hos Dominikanerne høsten 2009

LARS ROAR LANGSLET OM HALLVARD RIEBER-MOHN
tirsdag 29. september kl. 1930, i dominikanernes foredragssal.
Fri adgang. (Katolsk Forum).

ARNFINN HARAM: OM N.F.S. GRUNDTVIG
tirsdag 13. oktober kl. 1930, i dominikanernes foredragssal.
Fri adgang. (Katolsk Forum).

ESSAYS AV PATER ARNFINN HARAM
onsdag 21. oktober kl. 1930, i dominikanernes foredragssal.
Boken utkommer i oktober.

KJETIL BANG-HANSEN OM LITURGI OG TEATER
tirsdag 17. november kl. 1930, i dominikanernes foredragssal.
Fri adgang. (Katolsk Forum).

Adresse: Neuberggt. 15, 0367 OSLO