torsdag 11. juni 2009

Litt sommerlukking...

Sommeren nærmer seg og noen ting i vår menighet tar ferie:

08-messen på hverdager tar ferie i juni, juli og august.

Seminarets liturgiske liv opphører fram til ca. 15. august.
Dvs ingen tidebønner/morgenmesse i St. Joseph i sommer.

Fredagslunsjen tar ferie fra og med uke 25.