søndag 14. juni 2009

Corpus Christi - Festen for Kristi Legeme og Blod

Denne helgen feirer vi Corpus Christi, festen for Jesu Legeme og Blod. Opprinnelsen til denne festen en visjon som den salige Juliana hadde.
Fra 1209 hadde hun ofte en visjon hvor hun så en fullmåne hvor det var brukket av et stykke. I en annen visjon fikk hun forklaringen: Det manglet en fest for Herrens Legeme i kirkeåret.

Juliana elsket å betrakte Det hellige sakrament, og hun kunne tilbringe timer i bønn foran tabernaklet. Med tillatelse fra sine overordnede fastet hun hver dag frem til aftensbrødet av ærefrykt for eukaristien. I sin mystiske forening med Kristus visste Juliana straks hun kom til en kirke om sakramentet ble oppbevart der eller ikke. Som 16-åring opplevde hun i 1209 visjoner av Kristus som påpekte at Kirken ikke feiret noen fest for Det hellige sakrament. I visjonene så hun fullmånen, som manglet et stykke. Overleveringen forteller at Kristus selv forklarte henne at fullmånen betydde kirkeåret - og det manglende stykket viste til mangelen på en fest for Herrens legeme.Juliana var bestemt til å avhjelpe denne mangelen.

I årevis holdt hun sine åpenbaringer hemmelig helt til hun i 1230 ble valgt til priorinne i sitt kloster. Hun diskuterte sin visjon med flere betydelige teologer, patriarken av Jerusalem og til slutt pave Urban IV. Som priorinne begynte hun å arbeide for en fest i henhold til visjonen, og møtte både støtte og motstand, men i 1246 innførte biskopen av Liège festen Corpus Christi, Kristi Legemsfest. Etter at Det annet Vatikankonsil åpnet for kommunion under begge skikkelser (brød og vin) heter Kristi Legemsfest nå Festen for Kristi Legeme og Blod.

Julianas kult ble godkjent i 1869. Hennes minnedag er dødsdagen 5. april. Hun fremstilles som nonne med monstrans ved siden av en fullmåne som mangler et stykke. Kongregasjonen «Apostelinner av Det helligste alterets sakrament» i Belgia kaller seg også «Søstre av den hellige Juliana».

Les pater Nikolas Gorzyka ofm sin preken for dagen her!
Nedenfor er noen bilder fra polakkenes feiring som var på torsdag: