lørdag 16. mai 2009

St. Dominikus hverdagsmesser flytter

8.-22. juni foretas vedlikeholdsarbeid i St. Dominikus kirke.
Derfor vil hverdagsmesser bli feiret på Katarinahjemmet. (Gjørstads gt. 9)
Mandag-fredag: vesper 18.00 og messe kl. 18.30.
Lørdag: Messe kl. 18 etterfulgt av vesper.Søndag: Utendørs messe i klostergangen i St. Dominikus
(14. og 21. juni) kl. 09.00 og 11.00