mandag 18. mai 2009

Les en kort norsk versjon av kirkens sosiallære

Nytt hefte fra Caritas: Den katolske kirkes sosiallære


Caritas Norges nye hefte om katolsk sosiallære gir en kort presentasjon av hva Kirkens sosiallære er, hvilke verdier og prinsipper den bygger på, hvilke temaområder den dekker og hvem den er skrevet for.
Med dette heftet ønsker vi å bidra til at denne grunnleggende dimensjon av katolsk tro og lære skal bli bedre kjent og inspirere langt flere katolikkers liv enn det som er tilfellet i dag.

En foreløpig utgave av heftet kan lastes ned her. Endelig utgave vil bli utgitt sommeren 2009. God lesning! 

Heftet bygger på ”Compendium of the Social Doctrine of the Church”, utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred, som kan lastes ned her, eller kjøpes i St. Olav bokhandel.