onsdag 11. februar 2009

Messer på Askeonsdag - 25. februar

For at alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter kirken visse dager for bot. På disse dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de skal tjene til fordypelse av det kristne liv året igjennom. Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager.

Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig.
Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse.

De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

St. Olav domkirke:

- Kl.08:00 norsk
- Kl.11:00 norsk
- Kl.16:00 spansk
- Kl.17:30 skriftemål
- Kl.18:00 pontifikalmesse med biskop Bernt
- Kl.20:00 polsk

St. Joseph kirke
- Kl.17:00 tagalog
- Kl.18:30 vietnamesisk
- Kl.20:00 engelsk


Fredrikke-kapellet, Blindern
- Kl.12.15 askeonsdagsgudstjeneste med askekors
i regi av Katolsk Studentlag

St. Dominikus kirke
- Kl.18:30 askevielse og høymesse

St. Hallvard kirke
- Kl.11:00 norsk
- Kl.18:00 norsk
- Kl.19:00 tamil

Holmlia kirke
- Kl.18:00 norsk

Se også: innsamling av palmegrener