fredag 23. januar 2009

Innsamling av palmegrener

Har dere palmegrener fra palmesøndag ifjor, så ta dem med til kirken. 
Der vil de bli brent i uken før askeonsdag

Dette er en katolsk tradisjon. Palmegrenene blir velsignet på palmesøndag, og de troende tar dem med seg hjem og har dem rundt krusifiksene. 
Når det nærmer seg askeonsdag igjen, tas de med til kirken og brennes. Asken brukes til å tegne kors på askeonsdag (i år er det 25. februar), 
som et tegn på bot. 

Bak i kirken vil det finnes en kurv der dere kan legge de gamle palmegrenene.