lørdag 24. januar 2009

Seminar om Humanae Vitae

Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme anbefaler et seminar i Sverige i april, hvor man tar for seg temaet "Humanae Vitae - hva er budskapet?"

Seminaret arrangeres av Den katolske kirke i Sveriges Komité for ekteskap og familie, i samarbeid med den katolske bevegelsen Respekt, som arbeider for å fremme menneskets ukrenkelighet fra unnfangelsen av og frem til en naturlig død.

TID: Lørdag 25. april 2009

STED: St. Franciskus menighet, Klostergatan 70 b, Jönköping

PROGRAM:
9.00 Kaffe och registrering
9.45 Messe
10.30 P. Johannes-Maria Störksen OCD: Encyklikaen Humanae Vitae - etisk analyse og sannhetenes hierarki
12.00 Lunsj
13.00 Lizzie Claesson: Naturlig familieplanlegging - hvilken plass har det i ekteskapet?
14.00 Kaffe med etterfølgende spørsmål og svar
15.30 Slutt


PÅMELDING: Innen 15. april til St. Franciskus katolska församling; tlf. +46 36 12 06 57, fax +46 39 12 28 30 eller e-post jonköping@katolskakyrkan.nu. Seminaret er gratis.